Badania naukowe


  • EFT w leczeniu depresji


  • EFT w leczeniu lęku


  • EFT w leczeniu PTSD u dorosłych


  • EFT w leczeniu PTSD u dzieci


  • EFT a stres kobiet w ciąży


  • EFT w leczeniu napięciowego bólu głowy