EFT a stres kobiet w ciąży

Okres ciąży i przygotowanie do porodu, to jeden z trudniejszych okresów w życiu kobiety. Ważne, aby w tym czasie mogła redukować swój stres, tym samym obniżając poziom hormonu stresu przekazywanego dziecku.

Celem badania było zbadanie wpływu zastosowania EFT (Emotional Freedom Techniques) na odczuwany stres i odporność kobiet w ciąży.

Populacja statystyczna składała się ze wszystkich kobiet w ciąży w Teheranie. Do badań losowo wybrano 30 kobiet i podzielono je na dwie grupy: eksperymentalną i kontrolną (po 15 kobiet). Średni wiek kobiet uczestniczących w badaniu wyniósł 32,2 lata. Badanie przeprowadzono w jednym ze szpitali za zgodą władz szpitala.
 
Wszystkie kobiety poddano badaniu wstępnemu, którego celem było określenie poziomu postrzeganego stresu i odporności. Aby określić poziom obu czynników zastosowano dwa kwestionariusze ankiet. Następnie każda kobieta z grupy eksperymentalnej uczestniczyła w 8 sesjach EFT. Kobiety z grupy kontrolnej nie uczestniczyły w żadnych pracach terapeutycznych. Po zakończeniu sesji kobiety z obu grup ponownie poddano badaniu w zakresie poziomu postrzeganego stresu i odporności.
 
Uzyskano następujące wyniki:

Tab. 1. Porównanie postrzeganego poziomu stresu i odporności kobiet ciężarnych z dwóch grup: eksperymentalnej (uczestniczyły w sesjach EFT) i kontrolnej (brak uczestnictwa).

Wyniki grupy eksperymentalnej znacznie się różnią w stosunku do wyników grupy kontrolnej. Podczas, gdy kobiety z grupy eksperymentalnej zauważyły obniżenie poziomu stresu i wzrost odporności, kobiety z grupy kontrolnej nie zauważyły żadnych zmian.
 
Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono pozytywny wpływ zastosowania EFT do redukcji stresu i zwiększenia odporności kobiet ciężarnych, tym samym potwierdzając skuteczność EFT.
 
Źródło: Edyta Zajbert na podstawie Maryam Sarvandi Ghamsari, Masoud Gholamali Lavasani (2015), Effectiveness of emotion freedom technique on pregnant women’s perceived stress and resilience, Journal of Education and Sociology, Vol. 6. No. 2.