EFT w leczeniu depresji

238 studentów pierwszego roku Psychologii na Uniwersytecie Santo Tomas w Manili (Filipiny) zostało ocenionych za pomocą Inwentarza Depresji Becka (BDI) [2].

30 studentów spełniało kryteria BDI dla umiarkowanej do ciężkiej depresji. Następnie zostali losowo przydzieleni do grupy terapeutycznej lub grupy kontrolnej.Badani wskazali jako przyczynę depresji takie czynniki osobiste, jak: wygląd, romantyczne relacje, problemy rodzinne, problemy z nauką, status społeczno-ekonomiczny i utrata ukochanej osoby.

W ciągu 3 kolejnych tygodni grupa terapeutyczna otrzymała cztery 90-minutowe sesje grupowe EFT (Emotional Freedom Techniques). Grupa kontrolna nie otrzymała leczenia.

Z 30 osób mających pierwotnie wziąć udział w badaniu ostatecznie analizowano wyniki 18 osób (po 9 w każdej grupie). 12 osób z różnych przyczyn nie wzięło udziału w całym procesie badawczym i ich wyników nie brano pod uwagę.

Po 3 tygodniach przeprowadzono testy końcowe. Uzyskano następujące wyniki (dane uśrednione):

Tab.1. Porównanie wyników pomiaru poziomu depresji wg Inwentarza Depresji Becka (BDI) w dwóch grupach: terapeutycznej EFT i kontrolnej.

Mimo, że osoby z grupy terapeutycznej wykazywały wyższy poziom depresji na początku badania, to po zakończeniu leczenia ich poziom depresji znacznie się obniżył, do poziomu określanego według BDI, jako brak depresji.

Uzyskane wyniki są zgodne z wynikami odnotowanymi w podobnych badaniach dotyczących zastosowania EFT w leczeniu depresji i potwierdziły kliniczną przydatność EFT jako krótkiego, opłacalnego i skutecznego leczenia.

Z kolei przegląd 20 badań z 2016 roku potwierdza, że EFT jest nie tylko bardzo skuteczne w zmniejszaniu objawów depresji, ale również jej skuteczność jest porównywalna lub lepsza niż inne standardowe metody leczenia depresji [3].

Opracowała Edyta Zajbert na podstawie:

[1] J. Leonar (2019), A guide to EFT tapping, Medical News Today, 25 wrzesień.
[2] D. Church, M.A. De Asis, A.J. Brooks (2012), Brief Group Intervention Using Emotional Freedom Techniques for Depression in College Students: A Randomized Controlled Trial, Depression Research and Treatment.
[3] J.A. Nelms, Castel L. (2016), A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized and Nonrandomized Trials of Clinical Emotional Freedom Techniques (EFT) for the Treatment of Depression, PubMed, Volume 12, Issue 6.