EFT w leczeniu lęku

Analiza 14 raportów z badań z 2016 roku dotyczących skuteczności EFT w leczeniu lęku potwierdza, że osoby stosujące EFT zauważyły znaczny spadek odczuwania niepokoju [2].

W innym badaniu porównano skuteczność EFT i terapii behawioralno – poznawczej w leczeniu osób z lękiem i depresją. Badanie pilotażowe objęło 10 osób, które wzięły udział w 8-tygodniowym programie EFT lub terapii behawioralnej. Wyniki potwierdziły, że oba rodzaje terapii znacznie zmniejszyły objawy depresji i doprowadziły do obniżenia poziomu lęku [3].

W badaniu z 2019 roku z udziałem 203 osób przetestowano reakcje fizyczne i objawy psychiczne osób uczestniczących w warsztatach EFT. Większość osób, które wzięły w nich udział, to kobiety w wieku powyżej 50 lat. Badacze stwierdzili, że uczestnicy doświadczyli znacznego zmniejszenia poziomu lęku, depresji i objawów stresu pourazowego, a także poziomów bólu i potrzeby objadania się. Zgłaszali także poprawę poczucia szczęścia. Fizyczne pomiary w podgrupie uczestników wykazały poprawę częstości akcji serca, ciśnienia krwi i poziomu kortyzolu (hormonu stresu) [4].

W kolejnych badaniach przeprowadzonych w 2017 roku, uczniowie z objawami lękowymi stwierdzili, że EFT pomogło im poczuć się spokojniejszymi i bardziej zrelaksowanymi [5].

Opracowała Edyta Zajbert na podstawie:

[1] J. Leonar (2019), A guide to EFT tapping, Medical News Today, 25 wrzesień.
[2] M. Clond (2016), Emotional Freedom Techniques for Anxiety A Systematic Review With Meta-analysis, The Journal of Nervous and Mental Disease, Volume 204, Number 5, May.
[3] H. Chatwin, P. Stapleton, B. Porter, S. Devine, T. Sheldon (2016), The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Emotional Freedom Techniques in Reducing Depression and Anxiety Among Adults: A Pilot Study, Integrative Medicine. A Clinician’s Journal, Volume 15.
[4] D. Bach, D. Groesbeck, P. Stapleton, R. Sims, K. Blickheuser, D. Church (2019), Clinical EFT (Emotional Freedom Techniques) Improves Multiple Physiological Markers of Health, Journal of Evidence-based Integrative Medicine, Volume 21.
[5] E. Boath, R. Good, A. Tsaroucha, T. Stewart, S. Pitch, A.J. Boughey (2017) Tapping your way to success: using Emotional Freedom Techniques (EFT) to reduce anxiety and improve communication skills in social work students, Social Work Education. The International Journal, Volume 36, Issue 6.