EFT w leczeniu bólu głowy

Bóle głowy typu napięciowego najczęściej trwają od 30 minut do siedmiu dni. Ból jest powszechnie opisywany po obu stronach głowy jako „opaska wokół głowy” lub imadło. Ból jest zazwyczaj łagodny do umiarkowanego i nie pogarsza się podczas rutynowej aktywności fizycznej, co oznacza, że ​​większość osób z bólem głowy typu napięciowego kontynuuje normalne codzienne czynności pomimo bólu głowy. Jednocześnie jest to ból głowy o wysokiej częstotliwości występowania w całym okresie życia i wyższym koszcie całkowitym niż migreny.

Wśród najczęstszych przyczyn bólów głowy wymienia się przede wszystkim stres, a następnie nieodpowiednie posiłki, zaburzenia snu i ćwiczenia fizyczne.

Badanie przeprowadzono w Klinice Bólu Głowy w Szpitalu Korgialenio – Benakio w Atenach od stycznia do marca 2011 r.

W badaniu uczestniczyło 35 pacjentów w wieku 18 – 70 lat (średni wiek 44 lata), którzy cierpieli na częste napięciowe bóle głowy. Wszyscy zostali poddani badaniu, w którym zmierzono poziom i częstotliwość występowania bólu, jak również poziom stresu, zmęczenia, emocjonalnego samopoczucia, fizycznego i społecznego funkcjonowania oraz poziom kortyzolu (hormonu stresu).

Pacjentów podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa (19 osób) miała za zadanie przez 2 miesiące stosować EFT dwa razy dziennie. Druga grupa (16 osób) była grupą kontrolną, w której nie zastosowano żadnej interwencji.

Uzyskano następujące wyniki (główne parametry, dane uśrednione):

Tab.1. Porównanie wyników badań grupy stosującej EFT i grupy kontrolnej w zakresie poziomu i częstotliwości napięciowego bólu głowy oraz innych powiązanych parametrów.

Po dwumiesięcznym okresie stosowania EFT pacjenci odczuli obniżenie poziomu i częstotliwości napięciowego bólu głowy, obniżenie poziomu stresu, poprawę fizycznego i społecznego funkcjonowania, jak również emocjonalnego samopoczucia i odczuwanego zmęczenia. Po interwencji EFT nastąpiła również znaczna poprawa snu (jakość i satysfakcja). Nie stwierdzono jednak wpływu na poziom kortyzolu w ślinie, jednak w grupie kontrolnej po tym samym czasie zanotowano wzrost kortyzolu.

Wyniki potwierdzają skuteczność EFT w leczeniu napięciowego bólu głowy, jak również innych parametrów stylu życia.

Opracowała Edyta Zajbert na podstawie:
A. M. Bougea, N.Spandideas, E.C. Alexopoulos, T. Thomaides, G.P. Chrousos, and Ch. Darviri, (2013), Effect of the Emotional Freedom Technique on perceived stress, quality of life, and cortisol salivary levels in tension-type headache sufferers: a randomized controlled trial, EXPLORE, Vol. 9, No. 2.

Zdjęcie: freepik.com