Cellular EFT

Cellular EFT (komórkowe EFT) korzysta z pamięci komórkowej, która jest gigantyczną bazą danych, gromadzonych przez całe wieki i pokolenia. Tworzą ją informacje zapisane w genach, ale też cały szereg mechanizmów pozagenetycznych, których badaniem zajmuje się epigenetyka. Badania pokazują, że w pamięci komórkowej mamy zapisane nie tylko absolutnie wszystkie doświadczenia z naszego własnego życia, ale również problemy emocjonalne odziedziczone po przodkach. Cellular EFT pomaga wydobyć te informacje z pamięci komórkowej i – co ważniejsze – skutecznie je zmienić.

Istota metody
Cellular EFT jest metodą stworzoną do pracy nad pamięcią komórkową. Opiera się na badaniach dr. Bruce’a Liptona (epigenetyka) oraz psychogenealogii zapoczątkowanej w badaniach psychologów i psychiatrów francuskich w połowie XX w., a upowszechnionej przez prof. Anne Anceline Schützenberger i jej uczniów. Badania nad transgenicznym przekazem traumy są również prowadzone w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cellular EFT pozwala skutecznie oczyścić z pamięci komórkowej przekazy odziedziczone po przodkach. Są to nie tylko traumy, ale też różnego rodzaju przekonania i schematy funkcjonowania, w które jesteśmy uwikłani całkowicie poza naszą świadomością. Pozwala uzyskać wewnętrzną „zgodę” systemu rodzinnego, społecznego i zawodowego na zmianę w naszym życiu.

Podczas sesji można dosłownie odczytać wspomnienia przodków i odkryć schemat, który nieświadomie realizujemy w życiu, oraz – co najważniejsze – uwolnić ten schemat. Kiedy mamy wrażenie, że utknęliśmy w jakimś obszarze naszego życia, to prawdopodobnie próbujemy być lojalni wobec różnych postaw naszych rodziców i przodków. Lojalność nie zawsze jest oczywista, szczególnie dla nas samych. Podczas terapii odkrywamy w jaki sposób kopiujemy życie, przekonania i sposoby funkcjonowania naszych rodziców i dalszych przodków.

Skuteczność Cellular EFT
Cellular EFT czerpie inspiracje z wielu metod, łącząc to, co w nich najskuteczniejsze z autorskim podejściem terapeutycznym. Praca z ciałem wywodzi się m.in. z technik oddechowych, focusingu i mindfulness. Praca nad świadomością z WHH oraz Emo-DNA. Techniki wizualizacyjne opierają się m.in. na metodzie Matrix Reimprinting oraz rosyjskiej medycynie informacyjnej. Całość pozostaje wierna metodzie EFT, której zawdzięcza swoją skuteczność.

Cellular EFT jest metodą integracyjną i jej główną zasadą pozostaje równoczesna praca na poziomie umysłu, emocji i ciała, co lokuje ją wśród nowoczesnych terapii, cieszących się dużą skutecznością. Zastosowanie metody polega na skutecznym połączeniu elementów wymienionych wyżej metod i stworzeniu indywidualnego podejścia do konkretnego klienta, które pozwala w szybki sposób dotrzeć do źródła problemu i uzdrowić równocześnie wiele jego aspektów.

Źródło: na podstawie Ewa Chabros, www.biopsychologika.pl