Coaching

“Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, każda droga doprowadzi Cię donikąd”
Henry Kissinger

Metody coachingowe stosujemy najczęściej dopiero wówczas, kiedy zostały już przepracowane blokady emocjonalne – nastąpił już przełom w uzdrawianiu trudnych emocji, klient podczas pracy terapeutycznej przebudował system swoich przekonań z ograniczających na budujące jego dobrostan i jest gotowy na osiąganie swoich celów i realizację marzeń.

Istota coachingu tkwi w samodzielnym ustalaniu przez klienta swoich celów, planów ich osiągnięcia, posiadanych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych. Wszystko to jest możliwe pod okiem coacha, który umiejętnie zadaje pytania i prowadzi klienta przez różnego rodzaju metody.

Klient postawiony wobec pytań i zadań rozwojowych sam znajduje odpowiedzi na nurtujące go pytania, ustala priorytety i weryfikuje wartości, którymi się kieruje w życiu. W rezultacie zwiększa swoje poczucie wartości, jest świadomy swoich zamierzeń na przyszłość, ma plan działania i bez obaw rusza do przodu, wykorzystując swój unikalny potencjał.