Matrix Reimprinting

Matrix Reimprinting to technika stworzona przez Karla Dawsona, która poprzez pracę z przeszłymi traumami i podstawowymi przekonaniami danej osoby, w bezpieczny sposób umożliwia ich przekształcenie na takie zapisy, które służą jej dobrostanowi.

Jest połączeniem wiedzy z epigenetyki i fizyki kwantowej. Jednoczesne stosowanie EFT przyspiesza proces pozytywnych i głębokich zmian.

Siła naszych systemów przekonań jest niewątpliwa. Nasze przekonania kształtują nasze myśli, dostarczają paliwa do reakcji emocjonalnych i kształtują naszą rzeczywistość. Jeśli możemy zmienić nasze przekonania, to możemy zmienić wszystko!

Przekonania są jak okulary, przez które patrzymy na świat, innych ludzi i na samych siebie. W podświadomości mamy ich tysiące. Jeśli są wspierające, to wspaniale, ale często decydują o naszym niskim poczuciu wartości, braku pewności siebie i zaufania do innych ludzi. Wpływają na postrzeganie świata jako miejsca groźnego i niebezpiecznego. To źródło naszych problemów i działań autosabotujących.

Matrix Reimprinting umożliwia zmianę naszych przekonań, ale również pozwala na uzdrowienie zapisów powstałych w wyniku traumy. Praca tą metodą związana jest często z pracą z naszym wewnętrznym dzieckiem, gdyż większość przekonań powstało na wczesnym etapie naszego rozwoju, decydując tym samym o 95% naszych późniejszych wyborów życiowych.

Matrix Reimprinting działa jak przeprogramowanie i jest pomostem między umysłem świadomym i podświadomym. Pomaga znaleźć przyczyny starych wzorców i przekonań, a poprzez ponowne wydrukowanie wydarzeń, które są przechowywane w podświadomości, trwale je uzdrowić. Nasz mózg nie odróżnia tego, co widzi w rzeczywistości, od tego co widzi poprzez wizualizacje, dlatego jest możliwa zmiana zapisów z ograniczających na budujące. Można powiedzieć, że na podświadomym poziomie następuje zmiana przeszłości człowieka. Co prawda pamięta, co go spotkało, ale nie odczuwa już w związku z tym trudnych emocji. Także ciało, po uwolnieniu traumy, otrzymuje inny sygnał z podświadomości i rozpoczyna proces uzdrowienia.

Praca tą techniką to głęboki proces, za pomocą którego otwieramy się na inne reakcje emocjonalne, które od tej pory nie są już połączone z traumatycznym wydarzeniem. Zmiana jest trwała i następuje w sposób łagodny i szybki.

Źródło: opracowano na podstawie https://www.matrixreimprinting.com/