WHH

Miłość jest wszystkim, czego potrzebujesz

Whole-Hearted Healing (WHH), czyli Uzdrawianie Całym Sercem to metoda wykorzystująca pamięć komórkową, dzięki której możemy dotrzeć do źródła naszych problemów. To źródło może leżeć w naszym życiu, ale także pochodzić od naszych przodków.

WHH oparta jest na wykorzystaniu epigenetyki – nauki zajmującej się badaniem zmian ekspresji genów, które nie są związane ze zmianami w sekwencji nukleotydów w DNA. Ekspresja ta może być modyfikowana przez czynniki zewnętrzne i podlegać dziedziczeniu. Oprócz koloru oczu, włosów, budowy ciała, dziedziczymy też podatność na stres, lęki, czy bezradność. Pewne sytuacje mogą spowodować uruchomienie się emocji zapisanych w pamięci komórkowej, pochodzących z naszych doświadczeń życiowych lub naszych przodków. Ale też mamy wpływ na ekspresję genów i możemy dokonywać przeprogramowania epigenetycznego, uwalniając się od trudnych emocji.

Nie jest istotne, czy znasz historię swoich przodków. WHH pozwala dotrzeć do przekazów, traum, wbudowanych przekonań, które nie są związane bezpośrednio z Twoim życiem, ale z życiem Twoich przodków, nawet jeśli nic na ten temat nie wiesz. Ich emocje zostały zapisane w Twojej pamięci komórkowej i Ty nieświadomie możesz podążać podobną drogą emocjonalną. Przykładowo możesz kierować się w życiu przeświadczeniem, że musisz być silna, musisz ze wszystkim sobie dawać radę sama, ponieważ Twój dziadek został wcześnie półsierotą i rzeczywiście musiał pomagać w utrzymaniu rodziny.

Bardzo ważnym okresem w naszym życiu, decydującym o rodzaju towarzyszących nam emocji i dokonywanych wyborach, jest okres naszego poczęcia, czas, kiedy byliśmy w brzuchu mamy, nasze narodziny i pierwszy rok życia. To wówczas już następuje programowanie epigenetyczne i ustalane są podstawowe podświadome programy przeżycia wpływające na całe nasze życie, powiązane z poczuciem bezpieczeństwa. Jeśli Twoja mama, nosząc Cię pod sercem czuła złość, bezradność, czy poczucie winy, to Ty możesz w swoim życiu przyciągać sytuacje, w których tego rodzaju emocje są wywoływane. Paradoksalnie, na poziomie podświadomym potrzebujesz ich do życia i dają Ci poczucie bezpieczeństwa.

Stosując Uzdrawianie Całym Sercem można odkryć podświadome programy, uzdrowić je, i zmienić na takie, które będą Ci sprzyjały. WHH umożliwia uzdrowienie traumy prenatalnej i pokoleniowej w bezpieczny i łagodny sposób. Następuje wówczas przeprogramowanie epigenetyczne i w konsekwencji człowiek reaguje w odmienny sposób na sytuacje, które wcześniej wywoływały trudne emocje.

Uzdrawianie Całym Sercem polega na uzdrawianiu poprzez miłość. Miłość to potężna siła. Jeśli kiedykolwiek byłeś zakochany, wiesz jak wtedy się czułeś, ile miałeś energii, jak patrzyłeś na świat i innych ludzi. Odczuwając miłość patrzysz na świat przez różowe okulary – świat jest piękny i przyjazny, ludzie są dobrzy, a Ty możesz przenosić góry. Nie oznacza to, że Twoje postrzegania świata jest mylne, po prostu nareszcie dostrzegasz to, co jest wartościowe i piękne, i na tym się koncentrujesz. Ten stan uzdrawia człowieka na każdym poziomie – fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym.