Emo-DNA

Każda zdrowa spirala DNA jest naszym potencjałem i siłą, a każda uszkodzona spirala staje się naszym ograniczeniem

Emotional-DNA to metoda służąca uzdrawianiu emocji poprzez świadomość.

Podstawą tej metody są wyniki badania naukowego, które potwierdziły, że jesteśmy w stanie naprawić nasze DNA za pomocą naszej świadomości – naszych myśli. W badaniu uczestniczyły dwie grupy osób, które trzymały w dłoniach fiolki z materiałem genetycznym. Jedna grupa osób miała za zadanie myśleć pozytywnie – w tej grupie DNA zostało naprawione. Zadaniem osób z drugiej grupy było myślenie negatywne – materiał genetyczny z fiolek trzymanych przez te osoby uległ uszkodzeniu.

Wniosek wydaje się oczywisty – naszymi myślami, naszą świadomością jesteśmy w stanie naprawiać DNA i otwierać się na pozytywne emocje. Choć trudno w to uwierzyć, mamy wpływ na to, co czujemy i jakimi emocjami, kierujemy się w życiu. To nasz wybór.

Uszkodzoną spiralę DNA odczuwamy jako negatywne stany emocjonalne, natrętne, szkodzące nam myśli. DNA może zostać uszkodzone w wyniku naszej traumy, ale też traum naszych przodków. Często zdarza się więc, że czujemy np. smutek, który tak naprawdę należy do naszej prababci i który jest związany z tym, co przeżywała w jakimś momencie swojego życia. Oczywiście my rzeczywiście odczuwamy smutek. Niemniej jednak, kiedy naprawimy spiralę, smutek ustępuje. Zaczynamy wówczas odczuwać emocje w sposób adekwatny do sytuacji, a nie spotęgowane zapisem w naszej pamięci komórkowej.

Negatywne emocje możemy też przejmować od ludzi, z którymi mamy kontakt. Przejmujemy ich emocje, nastawienie do życia i sposób postrzegania świata. Z pewnością nie raz zauważyłeś, że po rozmowie z jakąś osobą odczułeś pogorszenie nastroju. Często jednak nie jesteśmy świadomi takiego oddziaływania i trudne emocje łączymy wyłącznie z własnymi doświadczeniami.

W pracy terapeutycznej jesteśmy w stanie uzdrowić spirale DNA i otworzyć się na pozytywne emocje. Możemy też oddzielić naszą świadomość od świadomości innych osób, tym samym uniezależniając się od ich stanów emocjonalnych.

Źródło: opracowano na podstawie www.emotionaldna.net